Mere viden

JanHM93-1

Thorupstrand fisk er fanget af kystbåde i Thorupstrand. Der er ingen havn; bådende lander på stranden. Kystbådene bliver trukket ud i vandet med et stort mekanisk spil med wirer, og ind af en bulldozer. Landings- og pakningsfaciliteter ejes i fællesskab af kystfiskerne.

Fiskerne i Thorupstrand fisker med skånsomme redskaber som garn og snurrevod. Garn slæbes ikke over havbunden, og snurrevod skal sættes meget nøje og kun over sandbund, da det skal kunne hives nemt ind med det elektriske spil ombord. Derfor er fiskeriet skånsomt mod rev og havbundens dyre- og planteliv. Garn og snurrevod giver desuden et lavt olieforbrug. Garn fanger primært en bestemt størrelse fisk, så Thorupstrandfiskerne undgår så vidt muligt at få fisk med op, som er for små til at blive landet.  Fiskene bliver med snurrevodets torve gennet sammen og hevet op med det samme. Fiskerne fra Thorupstrand fanger primært E-fisk, den høje kvalitet af fisk, hvilket skyldes deres fangstmetoder og det faktum, at fisken landes frisk, samme dag, som den er fanget.

Log in

Menu