Thorupstrand Kystfiskerlaug

Lauget-1

Thorupstrand Kystfiskerlaug er et kooperativ bestående af kystfiskere, der fisker fra Thorupstrand. Laugets overordnede mål er at sikre fiskeriet i kystfiskerlejet Thorupstrand. Laugets medlemmer forvalter deres fangstrettigheder (fiske kvoter) i fællesskab. De fælles fiske kvoter kan således ikke blive gjort til genstand for individuel spekulation og omsætning. Enhver dansk kystfisker, der lever op til laugets vedtægter, kan blive medlem af lauget. Det koster 100.000 at blive medlem. Dermed giver lauget potentielle unge fiskere en chance for at kunne starte i fiskeriet uden stor gældsætning ved kvotekøb. Melder man sig ud af lauget, får man de 100.000 med sig, men kvoterne bliver i lauget til dets fiskere, som fisker fra Thorupstrand. På den måde sikres arbejdspladserne og fangstrettighederne lokalt. De unge i lokalområdet har muligheder for at komme ind i fiskeriet, og der er også arbejdspladser i serviceerhverv omkring bådene samt i fiskeforarbejdningen og afsætning.

Kystfiskeriets familier har tradition for at drive partsfiskeri. Det fortsættes i Thorupstrand, hvor en båd, dens redskaberne og hvert af dens besætningsmedlemmerne får hver deres (ligelige) part af fangstens værdi. I Thorupstrand samarbejder fiskefamilierne yderligere om den fælles drift og vedligeholdelse af landingspladsen.

Læs mere om det naturskånsomme fiskeri, kystfiskernes målsætninger mv., via Thorupstrand Kystfiskerlaugs Kodex for kulturbevidst og naturskånsomt fiskeri.

 

Log in

Menu