Kystfiskerlaug og fiskekvoter

 • RETTEN TIL AT FISKE

  Thorupstrand Kystfiskerlaug blev stiftet i 2006 for at sikre partsfiskeriets overlevelse i Thorupstrand. Det var nemlig truet af den daværende udvikling i dansk og europæisk fiskeripolitik, hvor privatiseringen af fiskekvoterne i 2006 blev den mest skelsættende begivenhed. Privatiseringen af fiskekvoterne betød – kort fortalt – at retten til at fange fisk i danske farvande ikke længere var en ret, som alle fiskere i Danmark havde. Retten blev taget fra fiskerne og givet til dem, der på det tidspunkt var bådejere.

   

   

   

   

   

  .

THORUPSTRAND KYSTFISKERLAUG

I 2006 gik 20 familier i Thorupstrand sammen om at stifte kystfiskerlauget og låne penge til at opkøbe kvoter for. Målet var at undgå, at de pludseligt konfiskerede og privatiserede fiskerettigheder (fiskekvoter) blev opkøbt af spekulanter, rederier og investorer, som fra 2006 til 2008 tjente mange penge på at købe fiskekvoter billigt og sælge dem dyrt. Prisen på fiskekvoterne steg på kort tid 1000%. Hvor en brugt havbåd i 2006 kostede omkring 700.000 kr., blev den med sine nytildelte kvoter i 2008 handlet til 7 millioner kr. De fiskere, der havde part i en båd på det heldige tidspunkt, fik værdien af fiskerettighederne tildelt som omsættelig ejendom, mens alle øvrige partsfiskere fik frataget deres ret til at fiske.
Det første år efter privatiseringen forsvandt 25% af de danske fiskefartøjer, fordi ejerne valgte at sælge de kvoter, de havde fået foræret af staten. Fremmede investorer sendte agenter ud til fiskelejerne, hvor de forsøgte at give de nyslåede kvoteejere et tilbud, de ikke kunne sige nej til. I Thorupstrands naboby, Lildstrand, blev flåden solgt på en måned, mens Thorupstrand selv mistede over halvdelen af sine fartøjer. Det var for at standse denne truende afvikling af kystfiskersamfundet, at flertallet af fiskerne i Thorupstrand besluttede sig for at gå sammen og danne kystfiskerlauget. I fællesskab købte og opbyggede de en varig pulje af fiskerettigheder ejet af alle partsfiskerfamilier, som er med i lauget.
EDCU1962
HVAD ER FISKEKVOTER?

En fiskekvote er betegnelsen for retten til at fange en andel (en kvote) af den samlede tilladte fangstmængde af omkring 40 kvoterede fiskebestande i det nordøstatlantiske område. De danske fiskekvoter udregnes ved hjælp af det fiskeripolitiske instrument Total Allowable Catch (TAC) og reguleres i EU. Formålet med fiskekvoterne er at beskytte fiskebestandene mod overfiskeri.

Reguleringen kan dog kritiseres for i praksis at yde lige så ringe beskyttelse af bestandene som tidligere reguleringer, og samtidig forrige vilkårene for små kystfiskersamfund, der driver naturskånsomt fiskeri. Der er brug for en økosystembaseret forvaltning, der ikke blot beskytter den enkelte art, men sørger for at beskytte det miljø på havbunden, som er fiskenes eksistensbetingelse. 

FREMTIDSSIKRING FOR DE UNGE

Når en ny fisker ønsker at blive medlem af Thorupstrand Kystfiskerlaug koster det 100.000 kr. i indskud. Det er penge, man får tilbage eller sælger til samme pris til en anden fisker, når man selv stopper som fisker. Man kan ikke sælge sit medlemskab til en højere pris og tjene en spekulationsgevinst. Det er grunden til, at nye generationer kan blive medlem på samme vilkår som de, der grundlagde lauget. På den måde har Kystfiskerlauget skabt en unik vej for de unge ind i fiskeriet, uden at de kommer til at mangle fangstrettigheder eller stifter uoverstigelig stor gæld. Blandt andet derfor er gennemsnitsalderen for fiskerne i Thorupstrand lav i sammenligning med andre steder.
Se Troels Kløvedal besøge Thorupstrand og høre om Thorupstrand kystfiskerlaug, privatiseringen af fiskerkvoter, andelsselskabet i Thorupstrand mm. Filmen er et udklip fra ‘Mit Danmark’ fra 2013, og selvom der er sket meget siden da, giver filmen stadig et godt indblik. Troels har givet os lov til at bruge og dele filmen.
Skærmbillede 2021-06-30 kl. 08.08.31

KODEKS – NATURSKÅNSOMT FISKERI

For et blive medlem af Thorupstrand kystfiskerlang skal man tilslutte sig laugets kodeks. Fiskerne deler nemlig ikke kun fangstrettigheder, men også en række værdier, som kodekset omsætter til håndgribelige dogmer. Det kan du læse mere om her. 
Se hele kodekset her og læs mere om Thorupstrand Kystfiskerlaug på laugets hjemmeside.

MERE VIDEN – PRIVATISERINGEN AF FISKEKVOTERNE:

DR2 Dokumentar om privatiseringen af fiskekvoterne og de såkaldte kvotekonger.

Kronik i Berlingske fra 2005, hvor Thomas Højrup – formand for Thorupstrand Kystfiskerlaug – advarer mod privatiseringen af fiskekvoterne.

Etnologisk artikel af PHD Jeppe Høst, som beskriver årsagerne til privatiseringen af fiskerkvoterne fra 2001-2007.

Thomas Højrup, formand for Thorupstrand Kystfiskerlaug, holder foredrag om kystfiskernes erfaringer i forbindelse med privatiseringen af fiskekvoterne. Optagelsen er fra 2016, Varberg.

LÆS MERE: