Ophalingsspil

IMG_3086-scaled

Foto: Fra Jammerbugt Kommunes udstillingen i hawhytten ved Thorupstrand

BÅDENE TRÆKKES UD

Både i Thorupstrand og i nabobyerne Slettestrand og Lildstrand er der et ophallingsspil på landingspladsen, som bruges, når bådene skal trækkes ud i vandet. Spillets wire løber rundt om en taljeblok, der er fastgjort til et par jernbjælker, og de holdes flydende i vandet af et par store luftfyldte rør. De kan ses fra stranden og ligner en lille tømmerflåde.
Når en båd skal trækkes ud, fastgøres wiren til bådens agterende, og wiren trækkes inden fra spilhuset rundt om taljeblokken ude i vandet. Blokken er forankret endnu længere ude i vandet med flere ankre.
På stranden – den såkaldte landingsplads – ligger bådene i en vifteformation, for at bådene kan blive trukket ud i vilkårlig rækkefølge uden at støde ind i hinanden.
Et nyt spil blev i sommeren 2023 installeret på landingspladsen. Det gamle blev oprindeligt bygget af Claus Sørensen i 1948 til Klitmøller. Da Hanstholm havn blev taget i brug, flyttede fiskerne fra Klitmøller efterhånden dertil. Spillet købte fiskerne i Thorupstrand og installerede det i begyndelsen af 1970’erne. Det nye spil kostede omkring 7 millioner. kr., og blev bl.a. medfinansieret med stor hjælp fra EHFF-ordningen fra EU og Fødevareministeriet, Claus Sørensen Fond, Jammerbugt Kommune, Norlys, COOP Crowdfunding samt private donationer.

 

Bådene sættes ud ved hjælp af ophalingsspillet

Bådene hives ind ved hjælp af bulldozeren

B0003898dmbcweb-kopi

SPILPASSERNE

Thorupstrand Fiskeriforening har to spilpassere ansat til at sætte bådene ud og ind med det faste spil i spilhuset og det mobile spil på larvefødder (bulldozeren). De deles om døgnvagten fra kl 6 til 18 og 18 til 6. Spilpasserne tanker diesel på bådene, passer maskinerne på pladsen, styrer hvor bådene skal stå, og fungerer som pladsens myndighed og vagtmandskab i det daglige. Dét er vigtigt på en landingsplads med udsætning og ophaling af tunge havbåde, kørsel, offentlig adgang og årlig landing af op til 2000 tons fisk, der alt sammen skal kunne foregå uden gnidninger og fare.

HAVVEJR ELLER STORM

Når det trækker op til storm og højvande, trækker den vagthavende spilmand og et par fiskere bådene op til husene, og ved stormflod skiftes alle til at holde vagt. Når det er ‘havvejr’, bliver der holdt øje med hvem, der går på hav og hvornår de kommer i land igen. Spilpasserne er i konstant radiokontakt med bådene på havet fra spilhusets radiostation. Her er også deres soverum og ”Kammeret”, hvor fiskerne mødes, snakker og drikker kaffe.
B0003860dmbcweb
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A.

’Thorupstrand Fiskeri- og Ophalingsspil’ er et andelsselskab ejet og drevet af Thorupstrand fiskeriforeningens medlemmer. Selskabet varetager vedligeholdelse og drift af landingspladsens op- og udhalingsspil, traktorer, bulldozer, indkøbsforening, vand- og strømforsyning, fællesarealerne for redskabshuse, spilhus og pakhus, samt vedligehold af strand mm. Man skal være medlem af fiskeriforeningen for at fiske fra Thorupstrand og får dermed en stemme og et medansvar i den erhvervsdrivende forenings medlemsdemokrati. Hver båd betaler 7% af sin indtjening til driften af landingspladsens faciliteter.

 

Foto: Klaus Thymann

LÆS MERE:

PAS PÅ

Landingspladsen er en en arbejdsplads, og det kan være farligt at gå tæt på spillet og bulldozeren, når de kører. Wirerne kan springe, både når bådene trækkes op og i. Hold mindst 10 meters afstand.
På forhånd tak!