Bådebyggeri

Background

 

 

 

 

KLINKBYGGEDE HAVBÅDE AF TRÆ

De blå træbåde i Thorupstrand er konstrueret ud fra en kombination af ældgammel viden om klinkbådsteknik og moderne teknologi. Det gør bådene både kulturhistoriske og fremtidssikrede på én gang. Bådenes skrog er lavet af egetræ, hvilket gør dem lette og elastiske. De kan tåle at ramme hårdt ned på revlerne og at blive trukket op på stranden – landingspladsen – uden at tage skade. Bådene er samtidig konstrueret med omtanke for miljøet, blandt andet fordi træ er et langt mere bæredygtigt materiale end glasfiber.

VÆRFT I SLETTESTRAND

Da kvoterne blev privatiseret i 2006, og fiskerflåden i Thorupstrand svandt ind, forsvandt også mange af de håndværkere, som hidtil havde bygget og vedligeholdt fiskernes både. For at imødegå denne afvikling dannede folk i Thorupstrand, Lildstrand og Slettestrand i 2007 en forening ved navn Han Herred Havbåde for bl.a. at fremtidssikre bådebyggerhåndværket. Med støtte fra Jammerbugt Kommune, Realdania, Nordea-fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt EU’s Regionalfond lykkedes det Han Herred Havbåde at etablere at unikt værft i Slettestrand, som siden 2016 primært har lavet nybygninger til Thorupstrand. Værftet har udviklet en prototype på fremtidens havbåd til naturskånsomt kystfiskeri med henblik på at bygge en serie af nye både til fiskerne i Thorupstrand. Værftet er desuden et håndværksmæssigt servicecenter for havbåde på den jyske vest- og nordvestkyst.
B0003671dmbcweb

Han Herred Havbåde

Foreningen har i dag cirka 400 medlemmer og har til huse i Slettestrand, som er naboby til Thorupstrand. Foreningen driver et kystkulturcenter, som normalt er åbent for besøgende på hverdage og den første lørdag i måneden. På udvalgte dage er det også muligt at besøge Han Herred Havbådes værft, hvor de ikoniske blå både i Thorupstrand bliver bygget. Foreningen råder over 5 havbåde, som er blevet bygget eller renoveret på værftet. Disse både vedligeholdes af foreningens frivillige, som også anvender dem til fritidsfiskeri. De fire af dem kan ses i Slettestrand.

Se mere på http://www.havbaade.dk/

KLINKBYGNING

Klinkbygning betyder, at bådens skrog er bygget på en måde, hvor underkanten af den overliggende træplanke rager ud over kanten på den underliggende planke. Fordelen er, at man med denne teknik kan bruge tynde planker, som vejer mindre, og båden derved lettere kan hives på land. Samtidig er båden meget fleksibel. Vikingeskibene var bygget på denne måde.
DD 31

MODERNE HAVBÅDE

Prototypen på en havbåd lavet på værftet i Slettestrand kombinerer klinkbådebyggeri med det nyeste teknologiske udstyr og hydraulik. Bådene er designet til naturskånsomt fiskeri med garn og snurrevod. Der findes ingen tegning, når bådene bygges – bådens facon er blot i hovedet på bådebyggeren. Den allerførste planke styrer faconen på resten af båden.

BYGNING OG SØSÆTNING AF PROTOTYPEN HM33 KIKANI 3:

Se klips om bådebyggeriet 4 minutter inde i filmen: