Bådebyggeri

  • KLINKBYGGEDE HAVBÅDE AF TRÆ

    De blå træbåde i Thorupstrand er konstrueret ud fra en kombination af ældgammel viden om klinkbygning og moderne teknologi. Det gør bådene både kulturhistoriske og fremtidssikrede på én gang. Bådenes skrog er lavet af egetræ, hvilket gør dem lette og elastiske. De kan tåle at ramme hårdt ned på revlerne og at blive trukket op på stranden – landingspladsen – uden at tage skade. Bådene er samtidig konstrueret med omtanke for miljøet, blandt andet fordi træ er et langt mere bæredygtigt materiale end glasfiber.

VÆRFT I SLETTESTRAND

Da kvoterne blev privatiseret i 2006, og fiskerflåden i Thorupstrand svandt ind, forsvandt også mange af de håndværkere, som hidtil havde bygget og vedligeholdt fiskernes både på kysten. For at imødegå denne afvikling dannede folk i Thorupstrand, Lildstrand og Slettestrand i 2007 en forening ved navn Han Herred Havbåde for bl.a. at fremtidssikre bådebyggerhåndværket. Det lykkedes Han Herred Havbåde at etablere at unikt værft i Slettestrand specialiseret i klikbyningskunst, som siden 2016 primært har lavet nybygninger til Thorupstrand. Værftet har udviklet en prototype på fremtidens havbåd til naturskånsomt kystfiskeri med henblik på at bygge en serie af nye både til fiskerne i Thorupstrand. Værftet er desuden et håndværksmæssigt servicecenter for havbåde på den jyske vest- og nordvestkyst.

Foto: Donald Michael Chambers

B0003671dmbcweb-kopi

Han Herred Havbåde

Foreningen har i dag cirka 400 medlemmer, som er aktive i Slettestrand, Thorupstrand og Lildstrand. Foreningen driver et kystkulturcenter i Slettestrand, som normalt er åbent for besøgende på hverdage og den første lørdag i måneden. På udvalgte dage er det også muligt at besøge Han Herred Havbådes værft, hvor de skagenshvide (lyseblå) havbåde i Thorupstrand bliver bygget. Foreningen råder over 6 havbåde, som er blevet bygget eller renoveret på værftet. De vedligeholdes af foreningens frivillige, som også anvender dem til fritidsfiskeri. De fire af dem kan ses i Slettestrand, én i Thorupstrand og den sidste i Lildstrand.

Se mere på http://www.havbaade.dk/

2011 nov 3-kopi

KLINKBYGNING

Klinkbygning betyder, at bådens skrog er bygget på en måde, hvor plankerne overlapper hinanden og er nittet sammen. Det sikrer, at skroget holder tæt. Fordelen er desuden, at man anvender tynde planker, som vejer mindre, og båden lettere kan hives på land. Det gør også båden meget fleksibel. Både vikingeskibe og moderne flyvemaskiner er bygget på denne måde.
DD 31

MODERNE HAVBÅDE

Prototypen på en havbåd lavet på værftet i Slettestrand kombinerer klinkbygningskunst med det nyeste teknologiske udstyr og hydraulik. Bådene er designet til naturskånsomt fiskeri med garn og snurrevod. Der findes ingen tegning, når bådene bygges – bådens facon er blot i hovedet på bådebyggeren. Den allerførste planke styrer faconen på resten af båden.

BYGNING OG SØSÆTNING AF PROTOTYPEN HM33 KIKANI 3:

SE OPTAGELSER AF BÅDEBYGGERIET:

DEN SKAGENSHVIDE FARVE

Bådene i Thorupstrand er ligesom de fleste andre fiskekuttere og havbåde i Danmark malet i den let genkendelige lyseblå farve. Men sådan har det ikke altid været. Fra slutningen af 1800tallet og indtil 2. verdenskrig var fiskebådene malet hvide med linolie. Solens stråler påvirker nemlig træet mindst muligt, når træet er malet hvidt. Under besættelsen blev linolie en mangelvare, og besættelsesmagten tog den gode olie. Befolkningen kunne kun få linolie i dårlig kvalitet, som gulnede – dvs. gjorde den hvide farve gullig. For at undgå dette, begyndte fiskerne i Skagen at blåne den hvide farve, så den i stedet fik et blåligt skær. Lidt lige som ældre damer førhen blånede deres hvide hår. Og sådan opstod den lyseblå farve, som vi kender den idag. Den hedder ‘skagens hvid’.
Efter krigen kunne man igen få linolie i god kvalitet, men nu var en ny kultur og præference opstået. Også selvom den hvide farve egentlig er bedre for bådene. Til sammenligning er de svenske fiskebåde af træ stadig hvide – svenskerne havde ikke en besættelsesmagt, som tog den gode linolie under krigen.
LÆS MERE: