Salg af fisk

DEN BEDSTE KVALITET

Cirka 200 dage om året tager fiskerne fra Thorupstrand på havet og bringer fisk i land – fisken ’landes’, som det hedder. Fra fisken bliver hevet ombord på en båd, til den landes i Thorupstrand, går der mellem 2 og 24 timer. Fisken landet i Thorupstrand bliver solgt i Thorupstrand Fiskehus, i Røgeriet i Vester Thorup og på auktionen i Hanstholm. Desuden sælges fisken engros gennem os – Thorupstrand Fiskercompagni.
Fiskerne i Thorupstrand har specialiseret sig i selektivt at fange store torsk i stormaskede garn og lande dem samme dag, de er fanget. I sommerhalvåret fiskes flest rødspætter, hvoraf mange landes levende og renses af byens børn, unge og gamle samme dag. Fisken kommer dermed videre i værdikæden, mens den er under ét døgn gammel. Når den skånsomt fangede fisk fra Thorupstrand leveres på auktionen, klassificeres den som E-fisk (ekstraordinær kvalitet) og får en rigtig høj pris.
Fisken fra det salte Skagerrak/Nordsøvand smager helt anderledes end fisken fra det mere brakke vand i de indre farvande og især Østersøen. Derfor koster eksempelvis torsk fra Skagerrak meget mere, end Østersøtorsk.
cropped-MiniPositiv-1.jpg

E-FISK

Fisk er letfordærvelig. Fra det øjeblik, en fisk dør, går mikroprocesser i gang, som nedbryder kødet og forringer dets smagskvalitet. Derfor skelner man på europæiske fiskeauktioner imellem kvaliteter af fisk:

 • E-fisk: Frisk og uskadt fisk af ekstraordinær høj kvalitet – fanget samme døgn som den landes.
 • A-fisk: Fisk, der er fanget mere end et døgn før den landes, og som er skadet eller klemt (denne kategorisering forsætter med B- og C-fisk, jo ringere kvaliteten bliver).

E-fisk er top-kvalitet og et højværdiprodukt, der på det europæiske marked kan koste mere end det dobbelte af A-fisk. Forbrugerne efterspørger både E-fisk og A-fisk, men til forskellige formål. E-fiskeri giver den mest effektive (og dermed skånsomme) udnyttelse af naturens ressourcer, den bedste kvalitet til forbrugeren og en bæredygtig økonomi til små fiskersamfund.

FISK I SÆSON

I Thorupstrand landes der fisk hele året rundt, når vejret er til det. I Skagerrak lever der mange forskellige arter, og de landes alle sammen i Thorupstrand i større eller mindre mængder. Fiskene spiser sig fede på forskellige tidspunkter, derfor smager de ikke lige godt hele året.

Her er de mest almindelige arter og de sæsoner, de smager bedst i:

 • Rødspætte (maj – oktober)
 • Torsk (september til april)
 • Tiarmet blæksprutte (hele året, men fanges primært om sommeren i Thorupstrand)
 • Ising (januar – juni + september – november)
 • Pighvarre (hele året)
 • Rød knurhane (juni-september)
 • Kulmule (fanges hele året, men fiskes primært om sommeren i Thorupstrand)
 • Søtunge (marts – maj)
 • Stenbider (februar – april)
 • Stenbiderrogn (februar – april)

RØDSPÆTTE

TORSK

STENBIDER

PIGHVAR

Foto: Klaus Thymann

Foto: Klaus Thymann

FRA HAW TIL AUKTION

Når fisken landes, fragtes den fra bådene til kølerummet i pakhuset på stranden. Al fisk registreres i samlecentralen, hvor fisken også bliver skyllet, sorteret, iset og pakket, så den er klar til salg på Hanstholm fiskeauktion. Samtidig bliver al fisken indberettet til Fiskeristyrelsen og mærket, så den er sporbar for kunden og lovligt afskrevet på kvoten. De to personer, der driver samlecentralen, modtager en part af den samlede omsætning, og fiskerne betaler 7% for at få deres fangster håndteret af samlecentralen og transporteret til auktionen.
Hver nat køres fisken fra Thorupstrand til morgenauktionen i Hanstholm, hvor prisen fastsættes fra dag til dag. Det er særligt restauranter og forretninger fra Sydeuropa, som er interesserede i E-mærket, højkvalitets torsk fra Thorupstrand. I mange sydeuropæiske lande er der langt større kulinariske fisketraditioner og forbrugerne er mere villige til at betale prisen for god kvalitet. Rødsætterne fra Thorupstrand sælges videre til både forretninger i Danmark og resten af Europa.

Foto øverst: Thorupstrand samlecentral. Foto nederste: Fiskeauktionen i Hanstholm

BØRNENE RENSER FISK

Hvis der fanges for mange rødspætter til, at fiskerne har nået at rense dem alle ude på havet, tilkalder samlecentralens folk det såkaldte rensehold. Det er typisk store børn og unge samt ældre fiskere, som gerne vil tjene penge på at rense rødspætter, når det er godt havvejr. Den sydlige længe i pakhuset er indrettet med renserum og kølerum til denne funktion.
Men man får 70 kroner for at rense en kasse på 50 kilo rødspætter, og det kan fint give en tusindekroneseddel til en flittig renser på en god aften.
Kystfiskerne har fået dispensation til at rense de levende rødspætter på land. Der skal blot være alle moderne faciliteter, så hygiejnen er i top. Og for børnene betyder ordet Haw det sted, man mødes, byens hjerte, hvor man søger hen for at tage pulsen på dagen, snakke og følge med i, hvad der sker.

I 2012 gik folkene i Thorupstrand sammen om få bygget et nyt pakhus med alle moderne faciliteter krævet til håndtering af kvalitetsfisk. Pakhuset stod færdigt i 2014 og blev bygget med støtte fra NaturErhvervsstyrelsen, Realdania, A. P. Møller og EU’s Regionalfondsmidler. På taget er lagt 250 m2 solceller, der producerer strøm til isværket.

THORUPSTRAND FISKERCOMPAGNI

Thorupstrand Fiskercompagni er et selskab oprettet af Thorupstrand Kystfiskerlaug med det formål at formidle fælles salg af bæredygtigt fanget fisk fra Jammerbugt/Skagerrak. Selskabet blev oprettet i 2008 som en reaktion på fiskernes trange kår. Privatiseringen af fiskekvoterne i 2007 betød, at fra at fiskeriet var allemandsret, så skulle man nu betale af på lån i banken optaget for at kunne eje kvoter. Finanskrisen i 2008 betød i praksis, at prisen på fisk på auktionen blev halveret, da de sydeuropæiske markeder brød sammen, og fiskerne dermed fik reduceret deres indtægt med 50 %. I dag er prisen på fisken steget og livet som kystfisker kan igen betale sig – selvom fiskepriserne varierer meget fra år til år. Thorupstrand Fiskercompagni fortsætter sit arbejde med at formidle salg af fisk. Overskuddet bruges til at afbetale på laugets lån til køb af fælles kvoter.
LÆS MERE: