Den politiske kamp

BESÆTTELSE AF UDENRIGSMINISTERIET

I 2019 tog en aktionsgruppe på Thorupstrand-fiskernes initiativ til Købehavn for at besætte det Fiskeripolitiske Kontor i Udenrigsministeriet. Bag aktionen stod 1.000 berørte underskrivere og besætningen på 60 kystfartøjer helt fra Hanstholm til Skagen. Deres mål var at flytte diskussionen af bomtrawler-problematikken fra lukkede møder og ud i offentligheden. De ville rejse en åben, demokratisk debat og lægge et politisk pres på regering og folketing for at få stoppet bomtrawling i Skagerrak.
Aktionen fik medierne, de grønne organisationer, miljø- og fiskeriordførerne i folketinget samt regeringens to ministre i tale på et daglangt møde. Mødet blev hurtigt arrangeret af de ledende embedsmænd efter fiskernes ankomst. Fødevareminister Mogens Jensen mødte også op og erklærede sig enig i formålet. Han lovede som første skridt at sætte et hurtigt arbejde i gang for at etablere et kontrolpunkt i Hanstholm. Derfra man kan kalde skibe ind til tjek af lasten, når de passerer farvandsgrænsen mellem Skagerrak og Nordsøen. Kontrolpunktet træder i kraft 1. juli 2021, og det er en fælles opgave at følge med i, om det virker.

Fotos fra besættelsen af Udenrigsministeriet og mødet i det fiskeripolitiske kontor:

Skærmbillede 2021-04-07 kl. 12.55.04

Foto: Daværende fiskeriordfører (S) Simon Kollerup på besøg i Thorupstrand i 2019

Se optagelser fra fiskeripolitisk stormøde i Thorupstrand i 2017 arrangeret af daværende fiskeriordfører Simon Kollerup (S)

EU-POLITIK OG BREXIT

Aktionen er blot ét eksempel på, hvordan Thorupstrand kæmper en politisk kamp for et naturskånsomt fiskeri og sundt havmiljø. Selvom skiftende ministre viser stor forståelse for kystfiskernes opråb, er der lang vej til handling. En stor del af fiskerilovgivningen administreres i EU, hvor ethvert land har vetoret. Derfor kan danske politikere ikke egenhændigt styre forvaltningen af farvandene ud for de danske kyster, sådan som England og Norge kan. England har efter Brexit lukket Dogger Banke (en stor fiskeplads i engelsk farvand) for trawlfiskeri, uden at andre lande kan nedlægge veto. Det vil presse flere trawlere i retning af Skagerrak. Derfor er det afgørende, at Skagerrak ikke forbliver et tag-selv-bord, der ødelægges af overfiskeri.
Brexit skaber i det hele taget omvæltninger på fiskeriområdet. EU skal nu årligt forhandle nye fiskeriaftaler med England. Det betyder, at politikerne træder varsomt for ikke at skabe yderligere konflikter imellem EU-landene. Industrifiskeri (fiskeri efter mindre fisk, der primært anvendes til fiskeolie og fiskemel til dyrefoder) drives fortrinsvis af Danmark, og dette trawlfiskeri vil både hollænderne og englænderne gerne have forbudt i Nordsøen. De mener nemlig, at industrifiskeriet ødelægger fødekæden for de større konsumfisk og medtager konsumfisk som bifangst. De danske politikere bevæger sig i et minefelt, der kalder på politisk stillingstagen – hvilket fiskeri vil vi kæmpe for?
For ikke at blive taberne i det spil, er Thorupstrand og alle andre, der driver naturskånsomt fiskeri nødt til at holde politikerne til ilden. Havmiljøet og fiskebestandene i Jammerbugt og Skagerrak er truet, og økosystemet kender ikke til diplomatiske hensyn. Der skal handles, før det er for sent.

Bulldozer smadrer kaffebord

I 2019 lavede Vester Thorup Højskole en aktion på stranden i Thorupstrand for at sætte fokus på bomtrawlernes ødelæggende konsekvenser for havmiljøet. Højskoleeleverne inviterede lokalsamfundet til kaffebord i vandkanten, og midt under kaffen kørte en bulldozer hen over bordet og ødelagde anretningen, mens folk løb væk (de var advaret på forhånd). Resterne blev et symbol på bomtrawlernes ødelæggelser – men modsat de hollandske trawlere ryddede højskoleleverne pænt op efter dem selv bag efter. Se mere her.

FAIRY TALE FISKERI?

Det naturskånsomme fiskeri i Thorupstrand regnes af de store bomtrawleres ejere for et ”fairy tale fiskeri” eller ”postkortfiskeri”, som ”nok er idyllisk, men hører fortiden til”. Stortrawler-redere kalder det også for ”museumsfiskeri”. I Thorupstrand mener vi det modsatte: Vi er et eksempel på fremtidens fiskeri. Al nyskabelse og nytænkning må finde sig i at blive hånet i starten – det blev økologisk landbrug også i begyndelsen. Det, vi gør, er at kombinere ældgamle teknikker og forståelse for havmiljøet med den mest moderne teknologi, viden om biodiversitet og fremsynede, bæredygtige strategier. I samarbejde med havbiologer fra DTU Aqua er vi i gang med at udvikle et bud på, hvordan fremtidens naturskånsomme og bæredygtige fiskeri kan se ud. Læs mere om samarbejdet med havbiologerne her.
I en verden stadigt mere præget af stordrift og hårdhændet menneskelig udnyttelse af havets natur, kræver det vedholdenhed at holde liv i et lille bæredygtigt fiskerleje som Thorupstrand: Det skal være muligt at leve et godt og økonomisk bæredygtigt liv som kystfiskerfamilie i velfungerende lokalsamfund langt fra storbyen. De afgørende faciliteter og den nødvendige logistik skal være tilgængelig, så fisken kan komme lynhurtigt på køl, fragtes til auktionen hver nat og dermed bevare sin friskhed, kvalitet og værdi – og renommé ude på eksportmarkederne. Uansvarligt fjernfiskeri skal ikke have lov at undergrave havmiljøet og kystfiskeriet. Forbrugerne skal vide, hvilke mærkningsordninger de kan stole på, når de ønsker fisk, der er naturskånsomt fanget. Fiskerne skal have mulighed for selv at tage ansvar for at levere fisk, som hidrører fra en naturskånsom brug af havmiljøet. Og endelig skal den skånsomt fangede fisk være tilgængelig for folk i butikkerne, så forbrugere og fiskere kan udøve et ansvar i fællesskab.
Alt det arbejder fiskerne i Thorupstrand for at styrke gennem projektet ’Jammerbugt i Balance’, der  har kontakt til kystfiskere over store dele af verden. Læs mere om projektet i boksen nedenfor eller besøg projektets hjemmeside. 
IMG_0575
JAMMERBUGT I BALANCE

Jammerbugt i balance er et Villum Fonden – Velux Fonden støttet projekt fokuseret på kystfiskeri i Thorupstrand (Jammerbugt) og Skagerrak. Projektet indeholder biologisk, etnologisk og antropologisk forskning i fiskeri, fiskerisamfund, redskabstyper, marine habitater og effekter af fiskeredskaber. Forskningen kombineres med udvikling af praktisk erfaring, viden og aktiviteter. Formålet er at udvikle og støtte kystfiskeriet i Jammerbugt – fra udviklingen og bygningen af nye kystbåde, over fangsten af fisk, til salget og brandingen af høj-kvalitets fisk fanget med naturskånsomme fiskeredskaber.

Projektholder er videnscentret Center for Bæredygtige Livsformer under kystkulturforeningen Han Herred Havbåde.

LÆS MERE: