Naturskånsomt Fiskeri

 • ET LEVENDE HAVMILJØ

  Naturskånsomt fiskeri, er fiskeri med redskaber som har en minimal eller slet ingen påvirkning på havbunden og havets økosystem. Det er fx fiskeri med snurrevod, kroge, tejner eller garn. Det skånsomme fiskeri har næsten ingen bifangst og et meget lavt brændstofforbrug.

   

   

   

   

EN BÆREDYGTIG LEVEVIS

I Thorupstrand har fiskerne i generationer levet i balance med økosystemet i Jammerbugt. Fiskerne i Thorupstrand fisker i det samme farvand dag efter dag, år efter år. Derfor er essensen i deres livsform, at fiskebestandene skal have det godt og kunne reproducere sig selv, så der også i fremtiden vil være fisk og et levende havmiljø i Jammerbugt.
Det skånsomme fiskeri kan let blive klemt i et politisk landskab, som har haft tendens til at tilgodese stordriftsfiskeriet. Derfor er de fleste af fiskerne i Thorupstrand medlem af fiskeriforeningen Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, som arbejder for at varetage det skånsomme kystfiskeris interesser. Desuden er de medlem af Thorupstrand Kystfiskerlaug.

THORUPSTRAND KYSTERLAUGS KODEKS

Thorupstrand Kystfiskerlaug blev dannet i 2006 med det formål at opkøbe kvoter i fællesskab. Det var et modtræk til statens privatisering af fiskekvoterne. Som medlem af Thorupstrand Kystfiskerlaug skal man tilslutte sig laugets kodeks for naturskånsomt fiskeri. Thorupstrand Kystfiskerlaug vil fremme et bæredygtigt fiskeri, der har:

1. Lavt energiforbrug og CO2-udslip

Sammenlignet med andre former for fiskeri har fiskeriet fra Thorupstrand et meget lavt CO2-udslip. Det er der to grunde til. For det første ligger fiskerlejet tæt på de gode fiskepladser i Jammerbugten. Det betyder, at fiskerne skal sejle meget kort for at komme dertil og forbruget af brændstof er minimalt. For det andet anvender fiskerne fangstredskaber, som kræver et meget lille energiforbrug. Læs mere om fangstmetoderne her.

2. Skånsomhed overfor havbund, planter og fisk

Skånsomhed overfor økosystemet sikres med fangstmetoderne snurrevods og garn. Snurrevodsfiskeri bruges kun på ren sandbund, og redskaberne placeres nøjagtigt der, hvor fisken er. Garnfiskeriet drives med masker, der er så store, at kun den fisk, der har den rigtige størrelse, bliver fanget. Læs mere om fangstmetoderne her.

3. Minimalt udsmid og beskadigelse af fisken

I modsætning til trawlfiskeri, er garnfiskeriet baseret på, at al fisk pilles ud af garnet med håndkraft. Derfor er der i garnfiskeriet en maximal motivation for kun at fange den fisk, der kan afsættes. I snurrevodsfiskeriet opholder fisken sig kun i voddet i meget kort tid, og derfor bliver de rødspætter, der skal genudsættes, straks sat tilbage i havet uden at være klemt og skadet, og de kan derfor leve videre.

4. Effektiv udnyttelse af ressourcerne

Ved at behandle fangsten godt, holde den helt frisk og sikre allerhøjeste kvalitet (E-fisk), får fiskerne fra Thorupstrand mest muligt ud af hver enkelt fisk. Det betyder, at de kan tjene til dagen og vejen ved at fange langt færre fisk, end stordriftsfiskeriet, hvor det ikke er kvaliteten, men kvantiteten, der tæller. Læs mere om E-fisk her.

5. Modvirker spekulation og rovfiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaug opkøber kvoter (fiskerettigheder) og ejer dem i fællesskab. Herved kan kvoterne ikke blive genstand for enkeltpersoners spekulation i værdistigning, hvilket ellers har været et udbredt fænomen siden privatiseringen af kvoterne i 2007. Læs mere om laugets kvoter her.

6. Bevarer lokalsamfundets kulturarv

I kontrast til de store aktieselskabsejede trawlskibe satser kystfiskerne her på at udvikle fordelene ved det 1000 år gamle kystfiskeri i kombination med moderne teknologi og højt udviklede havbåde. Herved bevares erfaringen fra de kulturhistoriske rødder i udviklingen af et moderne bud på fremtidens bæredygtige fiskeri. Læs mere om fiskeriets historie her.

Se kodekset i den fulde længde her: Thorupstrand Kysterfiskerlaugs kodeks. 

SE FILMEN – BÆREDYGTIG OG SKÅNSOMT FAGET FISK FRA THORUPSTRAND

LÆS MERE: