Verdensmål

Background

VERDENSMÅL

Fiskerne i Thorupstrand er meget bevidste om at drive et fiskeri i balance med livet i havet. De passer på fiskebestandene i Jammerbugt med den største respekt for ikke at ødelægge eksistensbetingelserne for deres egen livsform og lokalsamfund. En bevarelse og udbredelse af det naturskånsomme fiskeri i Thorupstrand bidrager til fire af FNs verdensmål.

LIVET I HAVET (Verdensmål nr. 14)

Fiskeriet i Thorupstrand er et eksempel på, hvordan det er muligt at drive fiskeri, samtidig med at vi passer på verdenshavet og har sunde hav- og kystnære økosystemer (delmål 14.2). Fremme af det skånsomme fiskeri i Thorupstrand og andre lignende lokalsamfund bidrager til målet om at bæredygtigt fiskeri skal udgøre en større procentdel af BNP for alle lande (delmål 14.7). Fiskerne i Thorupstrand involverer sig desuden i den politiske kamp for at komme urapporteret overfiskeri til livs (delmål 14.4), og de har lavet flere forslag til kontrolposter og lovændringer – i 2019 besatte de Udenrigsministeriet for at få politisk opmærksomhed om deres kamp. Der arbejds desuden på en model for, hvordan Skagerrak kan blive et beskyttet havområde (delmål 14.5), hvor kun naturskånsomt fiskeri er tilladt.

Læs mere om verdensmål 14 her. 

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION (Verdensmål nr. 12)

Fiskeriet i Thorupstrand bidrager til en omstilling i retning af en mere bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer (delmål 12.2). Der er langt mindre udsmid af fisk fra bådene, og fisken beskadiges langt mindre sammenlignet med fiskeri med bomtrawl. Dermed bidrager fiskeriet fra Thorupstrand til en reduktion af fødevaretab i produktions- og forsyningskæder (delmål 12.3). Fiskerne i Thorupstrand er bl.a. certificerede til at sælge fisk (rødspætte, ising m.fl.) mærket med det statslige mærke ’NaturSkånsom’ for kystnært og skånsomt fanget fisk, som muliggør et ansvarligt forbrug. I det hele taget arbejdes der for at udvikle en bæredygtigt praksis i produktionen (delmål 12.6), og formidle viden om kystfiskeriets livsformers (delmål 12.8).

Læs mere om verdensmål 12 her.

KLIMAINDSATSEN (Verdensmål nr. 13)

Bådene fra Thorupstrand sejler meget korte distancer, fordi fiskeriet per definition er kystnært og lokalt. Herved holdes brændstofforbruget på et minimum, og CO2-udslippet for fiskeriet i Thorupstrand er derfor meget lavt sammenlignet med andre former for fiskeri. De skånsomme fangstmetoder udmærker sig samtidig ved, at havbundens kulstoflagre ikke graves op under fiskeriet og derfor ikke forårsager CO2 udslip fra havbunden. Fiskerne i Thorupstrand arbejder desuden sammen med havbiologer fra DTU Aqua, og de fungerer som en slags varslingsinstans, som rapporterer klimarelaterede ændringer i havmiljøet til biologerne.

Læs mere om verdensmål 13 her.

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND (Verdensmål nr. 11)

Naturskånsomt kystfiskeri er et udbredt erhverv i kystnære samfund over hele verden. Men på globalt plan fordriver fjernfiskeriet med stortrawlere det lokale fiskeri og truer dermed lokalsamfundenes overlevelse. Erfaringerne med at modernisere og fremtidssikre det naturskånsomme fiskeri i Thorupstrand udbredes gennem projektet ’Jammerbugt i Balance’, så det kan komme andre lokalsamfund til gode. Læs mere om projektet her.

Læs mere om verdensmål 11 her.

LÆS MERE: