Verdensmål

Background

VERDENSMÅL

Fiskerne i Thorupstrand er meget bevidste om at drive et fiskeri i balance med livet i havet. De passer på fiskebestandene i Jammerbugten med den største respekt for ikke at ødelægge eksistensbetingelserne for deres egen livsform og lokalsamfund.
En bevarelse og udbredelse af det naturskånsomme fiskeri i Thorupstrand bidrager til fire af FNs verdensmål:

LIVET I HAVET (Verdensmål nr. 14)

Fiskeriet i Thorupstrand er et eksempel på, hvordan det er muligt at drive fiskeri, samtidig med at vi passer på verdenshavet og har sunde hav- og kystnære økosystemer. Fremme af det skånsomme fiskeri i Thorupstrand og andre lignende lokalsamfund bidrager til målet om at bæredygtigt fiskeri skal udgøre en større procentdel af BNP for alle lande. Fiskerne i Thorupstrand involverer sig desuden i den politiske kamp for at komme urapporteret overfiskeri til livs, og de har lavet flere forslag til kontrolposter og lovændringer – i 2019 besatte de Udenrigsministeriet for at få politisk opmærksomhed på deres kamp.

KLIMAINDSATSEN (Verdensmål nr. 13)

Bådene fra Thorupstrand sejler meget korte distancer, fordi fiskeriet per definition er kystnært og lokalt. Herved holdes brændstofforbruget på et minimum, og CO2-udslippet for fiskeriet i Thorupstrand er derfor meget lavt sammenlignet med andre former for fiskeri. De skånsomme fangstmetoder udmærker sig samtidig ved, at havbundens kulstoflagre ikke graves op under fiskeriet og derfor ikke forårsager CO2 udslip fra havbunden. Fiskerne i Thorupstrand arbejder desuden sammen med havbiologer fra DTU Aqua, og de fungerer som en slags vagthunde eller tidlig varslingsinstans, som rapporterer klimarelaterede ændringer i havmiljøet til biologerne.

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION (Verdensmål nr. 12)

Fiskeriet i Thorupstrand bidrager til en omstilling i retning af en mere bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Der er langt mindre udsmid af fisk fra bådene, og fisken beskadiges langt mindre sammenlignet med stordriftsfiskeri med bomtrawl. Fisken landes frisk hver dag, hvilket sikrer en høj værdi og dermed en effektiv udnyttelse af ressourcen. Fiskerne i Thorupstrand er bl.a. certificerede til at sælge fisk (rødspætte, ising m.fl.) mærket med det statslige mærke ’NaturSkånsom’ for kystnært og skånsomt fanget fisk, som sikrer et ansvarligt forbrug.

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND (Verdensmål nr. 11)

Naturskånsomt kystfiskeri er et udbredt erhverv i kystnære samfund over hele verden. Men på globalt plan truer stordriftsfiskeriet med megatrawlere det lokale fiskeri og dermed lokalsamfundenes overlevelse. Erfaringerne med at modernisere og fremtidssikre det naturskånsomme fiskeri i Thorupstrand udbredes gennem projektet ’Jammerbugt i Balance’, så det kan komme andre små lokalsamfund til gode. Læs mere om projektet her.
LÆS MERE: